Koniec z fotoradarami? Nowe urządzenie może je zastąpić!

W minionym roku wystawiono 717 tysięcy mandatów dla kierowców zarejestrowanych przez fotoradary. To o blisko 300 tysięcy więcej niż w 2018 roku. Czy fotoradary to już przeżytek i będą znikać z polskich dróg?

Niestety mimo stałych inwestycji w infrastrukturę drogową wciąż Polska pod względem bezpieczeństwa na drogach jest w końcówce europejskich rankingów. Statystyki ukazujące liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych potwierdzają jednoznacznie, że sytuację poprawić może jedynie kompleksowe podejście systemowe, uwzględniające obok edukacji, zaawansowanej inżynierii ruchu oraz nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury wybaczającej błędy kierowców, a także sprawnie działającego ratownictwa medycznego, również komponent nadzoru nad przestrzeganiem przepisów.

Głównym urządzeniem, które na polskich drogach ma dbać o bezpieczeństwo kierowców są fotoradary. Profesjonaliści z branży zdają sobie jednak sprawę z ograniczeń wynikających z zastosowanej w nich technologii, wpływających wprost na poprawność, a także samą możliwość wykonywania pomiaru. Jest to widoczne w szczególności w tzw. miejscach „trudnych” – na łukach, w tunelach oraz w przestrzeni miejskiej. Kontrola przestrzegania ograniczeń prędkości powinna natomiast odbywać się niezależnie od warunków infrastrukturalnych, a podstawowymi czynnikami decydującymi o alokacji zasobów powinny być: potencjał poprawy stanu BRD mierzony zmniejszeniem wypadkowości oraz oddziaływanie prewencyjne w miejscach takich jak szkoły czy przedszkola.

Wspomniane ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku użycia technologii laserowej służącej do detekcji i śledzenia pojazdów, a w konsekwencji do pomiaru ich prędkości oraz rejestracji materiału dokumentującego popełnione naruszenie. Takie rozwiązanie zastosowała w swoich produktach firma VITRONIC z Kędzierzyna-Koźla, która jako jedyna z województwa opolskiego bierze udział w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę sprzętu do kontroli prędkości oraz rejestrowania przejazdu na czerwonym świetle dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, odpowiedzialnego za funkcjonowanie ogólnopolskiego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (CANARD).

Dzięki zastosowaniu LIDAR-u pomiar jest niezwykle precyzyjny, a urządzenia VITRONIC mogą efektywnie wpływać na poprawę stanu bezpieczeństwa niezależnie od miejsca ich instalacji, czego dowodem jest ponad 15 tys. tego typu urządzeń sprzedanych na całym świecie.

Kiedy urządzenia na stale wejdą na polskie drogi i zastąpią nie zawsze skuteczne fotoradary? Pewnie przekonamy się niebawem.