Skup aut Warszawa

Kary za brak rejestracji i zgłoszenia zmiany pojazdu - co warto wiedzieć?

Od 1 stycznia w życie weszły nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Mimo, że w życie weszła ustawa przygotowana przez ministerstwo środowiska, to ma ona swoje konsekwencje także w przypadku Prawa o ruchu drogowym. Nowelizacja mówi o istotnych zmianach dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością w zakresie skupu i sprzedaży samochodów.

Ustawa ta przewiduje sankcje za dwa przewinienia: po pierwsze jest to kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia tego pojazdu z terytorium innego kraju Unii Europejskiej. Od 2020 roku za naruszenie tego przepisu grozi kara pieniężna od 200 do 1000 złotych. W taki sam sposób ukarany zostanie każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu na terytorium RP, który nie zawiadomi Prezydenta/Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Kary będą przyznawane w drodze decyzji administracyjnej i będą zasilać budżet danego powiatu/miasta.

Co zmieniają przepisy?

W istocie nic. Obowiązek, o którym mowa w przypadku sprowadzenia samochodu, jego nabycia lub zbycia istnieje od dawna. Był to jednak przepis, którym nie przejmowali się ani kierowcy, ani jednostki samorządu terytorialnego, nie reagując w przypadku tego typu niedopełnienia obowiązków. Z tego też tytułu interweniowała Komisja Europejska, która wymusiła zmianę podejścia do tych przepisów przez organy. Niestety, na zmianach ucierpią przede wszystkim przedsiębiorcy zajmujący się handlem samochodami. Każdorazowa rejestracja samochodu – towaru, który jest przeznaczony na sprzedaż, a nie jest dopuszczony do ruchu drogowego, spowoduje przede wszystkim wzrost kosztów prowadzenia takiej działalności, ale też zwiększenie kolejek do każdego z wydziałów komunikacji.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Przepisy dotyczą wszystkich, którzy sprowadzają do Polski samochody z zagranicy. Nie ma znaczenia czy jest to osoba fizyczna, firma czy jednostka organizacyjna. Tym samym nie ma tutaj znaczenia, czy auto sprowadzone jest w celach dalszej jego sprzedaży czy do własnego użytku. Nie ma tutaj wyjątków i każdy kto nabędzie taki pojazd musi to zgłosić w urzędzie/starostwie.

Czy osoby zajmujące się komisami i skupami samochodów również muszą zarejestrować pojazd w ciągu 30 dni od ich sprowadzenia?

TAK. Tak jak napisaliśmy w przypadku poprzedniego pytania – przepis dotyczy wszystkich. Także tych, którzy sprowadzają pojazd w celu dalszej odsprzedaży i stanowi dla nich towar handlowy. Jedyny wyjątek stanowią Ci, którzy sprowadzają z UE samochód nowy. To przede wszystkim ukłon w stronę kierowców, którzy chcą i szczycą się mianem pierwszego właściciela danego pojazdu. Jak się okazało postulaty branży motoryzacyjnej nie zostały w pełni uwzględnione w całym procesie legislacyjnym. Wszystkie auta z drugiej ręki muszą zostać zarejestrowane w ciągu 30 dni od dnia przekroczenia granicy i muszą zostać ubezpieczone. To odbije się na kosztach prowadzenia działalności komisowej czy skupowej, a w rezultacie na kieszeni Klientów.

Co z samochodami uszkodzonymi, które nie przejdą przeglądu koniecznego do rejestracji pojazdu?

I tutaj zaczynają się schody, albowiem ustawodawca w ogóle pominął kwestię tego typu samochodów. Trzymając się kurczowo przepisów, nie ma odstępstwa od pojazdów uszkodzonych, a więc można by rzec, że jeśli sprowadzimy samochód uszkodzony i nie dokonamy koniecznych napraw w celu przejścia badania technicznego i tym samym rejestracji, naruszamy przepisy i narażamy się na karę. Jest to nieco abstrakcyjne, bo trudno wyobrazić sobie, że Państwo nakazuje nam naprawić samochód w ciągu 30 dni. Można mieć nadzieje, że w takich przypadkach postępowanie będzie umarzane. Aczkolwiek jak będzie dopiero pokażą pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów.

Zarejestrowanie pojazdu – przerejestrowanie pojazdu – zgłoszenie zmiany właściciela – jakie są różnice?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym wyróżnia dwie różne sytuacje, w których dochodzi do zmiany właściciela pojazdu. Pierwsza to rejestracja pojazdu, która w następstwie dzieli się na dwie podkategorie:

  • wprowadzenie pojazdu wraz z właścicielem po raz pierwszy do polskiego rejestru, potocznie zwany zarejestrowanym (wiąże się z wydaniem dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych i karty pojazdu,
  • przerejestrowanie pojazdu już zarejestrowanego w ten sposób tylko ze zmianą danych właściciela (wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, w zależności od przypadku – nowe tablice oraz wpisanie nowych danych do karty pojazdu.

Od w/w należy jednak odróżnić sytuację, w których zgłaszamy nabycie lub zbycie pojazdu, bo to sytuacja inna niż rejestracja.

Na czym polega obowiązek zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu?

Przede wszystkim należy podkreślić ponownie, że obowiązek poinformowania o nabyciu lub zbyciu pojazdu jest czym innym niż obowiązek rejestracji samochodu w ciągu 30 dni od jego nabycia. Są to dwie, niezależne od siebie czynności. Zgodnie z przepisami musimy w ciągu 30 dni poinformować starostę/prezydenta o nabyciu lub zbyciu samochodu. W jakiej formie? Nie jest to określone i co najlepsze, sami starości mają problemy by sklasyfikować tę czynność. Wiele organów, mimo widocznego rozdzielenia dwóch postępować, nadal utożsamia zgłoszenie nabycia pojazdu z jego rejestracją. Jednak samo zgłoszenie nabycia nie powoduje zmiany danych właściciela w CEPiK, nie generuje wyrobienia nowego dowodu osobistego ani tablic rejestracyjnych.

Problemy ze wskazaniem „właściciela pojazdu” w rozumieniu ustawy

Jak donoszą prawnicy, sam przepis dotyczący obowiązku poinformowania o zbyciu lub nabyciu pojazdu jest źle zredagowany. Właścicielem będzie, mając na względzie zapisy aktu prawnego, której przysługuje prawo własności w momencie upłynięcia 30-dniowego okresu przeznaczonego na dokonanie tej czynności. Nie będzie nim więc zbywca auta, może nie być również dealer, który np. w 29 dniu posiadania samochodu pozbędzie się go. Tym samym obowiązek powiadomienia ciąży na nowym właścicielu i ma w tym momencie…uwaga… cały jeden dzień na zarejestrowanie samochodu oraz na zgłoszenie nabycia u starosty. Jak widać ustawa pełna jest absurdów, które jak zwykle zweryfikuje życie i konkretne sytuacje.

Co z wyrejestrowaniem i przerejestrowaniem pojazdu?

Wbrew niektórym opiniom ustawa nie przewiduje kar za niewyrejestrowanie pojazdu. Tak naprawdę nawet nie przewiduje takiego obowiązku. Obowiązkiem jest: zarejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od sprowadzenia samochodu oraz zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu. Nie mam mowy o sytuacji, w której odkupujemy pojazd już zarejestrowany i terminu, w którym musimy go przerejestrować. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zgłoszenie nabycia pojazdu nigdy nie będzie tożsame z jego zarejestrowaniem/przerejestrowaniem, o czym mówi sama ustawa. Media niesłusznie wprowadzają w błąd. Wynika to z pierwotnej treści ustawy, która rzeczywiście przewidywała taki obowiązek. W finalnej wersji jednak ten zniknął, co może świadczyć tylko o osobach przygotowujących ten akt prawny.